grz_kur_0026_czyste.jpg

Tytuł

Teren dawnej Gazowni Miejskiej przy ul. Prądzyńskiego

Opis

Teren dawnej Gazowni Miejskiej przy ul. Prądzyńskiego.

Data

2015 r.

Etykiety

Kolekcja