grz_kur_0018_czyste.jpg

Tytuł

Zabytkowe rotundy Gazowni Miejskiej przy ul. Prądzyńskiego, mieszczące dawniej zbiorniki gazu

Opis

Zabytkowe rotundy Gazowni Miejskiej przy ul. Prądzyńskiego, mieszczące dawniej zbiorniki gazu.

Data

2015 r.

Etykiety

Kolekcja