bog_rog_0038_muranow.jpg

Tytuł

Podwórko przy ul. Nowolipki 19

Opis

Kobieta z dzieckiem w wózku na podwórku przy ul. Nowolipki 19.

Data

10.04.1976 r.

Etykiety

Kolekcja