pau_fab_0011_mlynow.jpg

Tytuł

Skrzyżowanie ulic Górczewskiej i Syreny

Opis

Skrzyżowanie ulic Górczewskiej i Syreny, widok z uliczki wewnętrznej za blokiem przy ul. Górczewskiej 27/35. Po lewej stronie widać budynek pod adresem Górczewska 24. Obok niego Hotel Syrena (obecnie obiekt zajmowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji) przy ul. Syreny 23.

Data

ok. 1961 r.

Etykiety

Kolekcja