wan_lab_0002_muranow.jpg

Tytuł

Podwórko przy ul. Nowolipki 24

Opis

Kobieta pozująca do zdjęcia na podwórku przy ul. Nowolipki 24.

Data

1960 r.

Etykiety

Kolekcja