Przeglądaj publikacje (ogółem 745)

  • Etykiety: samochody

luc_woj_1465.jpg
Ul. Olbrachta, na pierwszym planie widać połączone budynki pod numerami 24 i 26. W tle widać wysoki blok mieszkalny przy ul. Okocimskiej 3. po prawej stronie widoczny jest fragment przedwojennego budynku przy Olbrachta 22.

luc_woj_1464.jpg
ul. Olbrachta, na pierwszym planie widać przedwojenny budynek pod numerem 22. Po lewej stronie fragment budynku przy Olbrachta 24. Po prawej widać wysoki blok mieszkalny przy ul. Okocimskiej 3.

luc_woj_1463.jpg
Przedwojenny budynek przy ul. Olbrachta 22 i fragment budynku pod numerem 24.

luc_woj_1461.jpg
Przedwojenny budynek przy ul. Olbrachta 22. Po lewej stronie fragment budynku przy Olbrachta 24.

luc_woj_1460.jpg
Ul. Olbrachta, widok od strony ul. Górczewskiej. Na pierwszym planie widać przedwojenny budynek przy Olbrachta 4, po lewej budynek mieszkalny przy Olbrachta 6. W tle widoczny wysoki blok przy ul. Okocimskiej 3

luc_woj_1459.jpg
Przedwojenny budynek przy ul. Olbrachta 4 i budynek mieszkalny przy Olbrachta 6.

luc_woj_1458.jpg
Ul. Olbrachta widok w kierunku ul. Górczewskiej. Centralnie na zdjęciu widać budynek mieszkalny przy ul. Olbrachta 6 i przedwojenny budynek przy Olbrachta 4. Po lewej stronie w tle widać blok przy ul. Okocimskiej 3, po prawej blok przy ul. Księcia…

luc_woj_1455.jpg
Przedwojenny budynek przy ul. Olbrachta 4. W tle po prawej stronie widać blok mieszkalny przy ul. Okocimskiej 2.

luc_woj_1454.jpg
Przedwojenny budynek przy ul. Olbrachta 4. Po lewej stronie widać żółty blok mieszkalny przy Olbrachta 6. W tle wysokie bloki mieszkalne przy ul. Okocimskiej 3, Okocimskiej 7 i Okocimskiej 2.

luc_woj_1451.jpg
Ul. Pereca przy jej skrzyżowaniu z ul. Żelazną.
Na pierwszym planie widoczna przedwojenna kamienica przy ul. Pereca 16, a dalej zabudowania przy ul. Waliców 9 i 10.
Po prawej stronie nieistniejący już socrealistyczny budynek Mennicy (Pereca 21).
Formaty wyjściowe

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2